Fish Katsu

Fish Katsu

White filet Pollack or Swai breaded with our fresh panko

  Choose your option
  Required
  Katsu
  $14.45
  Katsu & Udon Set
  $17.45
  Katsu & Curry
  $18.45