King Pork Katsu

King Pork Katsu

Big version of pork katsu topped with katsu sauce, honey mustard, and grated parmesan.

  Choose your option
  Required
  Katsu
  $18.45
  Katsu & Udon Set
  $21.45
  Katsu & Curry
  $22.45